© QSSEA. Haki ya Uchapishaji

Utengenezaji wa uwanja huu ni milki ya kiufundi ya Manhaj Ya Salafi ambayo pia ni Quran and Sunnah Society of East Africa. Kila kilichomo ndani, kwa ujumla, ni hifadhi ya Manhaj Ya Salafi / QSSEA.

Haihitaji kupewa ruhusa iwapo nakala yoyote itatumiwa kwa njia ya kuisambaza Da'wa. Utaruhusiwa kuiga, kunakili, kutafsiri, kupigisha chapa kwa jinsi yoyote ile, bila ya kungojea ruhusa kutoka kwetu kwa min-ajil ya kuyasambaza mafunzo ya Uislamu halisi.

Kuwasiliana na Muhariri Mkuu (Chief Editor) tuma barua pepe (email) kwa: Abu Farida Muhammad Basawad: info@qssea.net Kuwasiliana na Webmaster tuma barua pepe kwa: admin@qssea.net