Vitabu (e-books) vya QSSEA


FITNA YA GHULUW
NASWAHA YA SHEIKH ABDUL-MUHSIN AL- ABBÂD KWA WANAFUNZI WA KI’ILIMU [TWALABATUL ‘ILM] - SHEIKH ABDUL-MUHSIN AL- ABBÂD ‎‎(hafidhahullāh)‎
NASWAHA YA SHEIKH ABDUL-MUHSIN AL- ABBÂD KWA SHEIKH RABI' BIN HADI AL-MADKHALI (حفظهما الله) - SHEIKH ABDUL-MUHSIN AL- ABBÂD ‎‎(hafidhahullāh)‎
‎“WENDA WAPI (NA JANGA HILI) EWE AHMAD ‎BĀZMUL?!” Sheikh Ahmad an-Najjâr ‎‎(hafidhahullāh)‎
SHEIKH AL-ALBANI AMSIFU MWANAFUNZI WAKE SHEIKH 'ALI AL-HALABI
MADAI YAKWAMBA SHEIKH ‘ALI HASAN AL-HALABI NI MURJI’AH
SHEIKH SALIM TWAWIL AMUANDIKIA BARUA DR. MUHAMMAD BIN HĀDĪ
BARUA YA PILI KWA SHEIKH ‘UBAYD AL- JÂBIRĪ
BARUA YA TATU KWA SHEIKH ‘UBAYD AL- JÂBIRĪ
BARUA YA WAZI KWA MUHESHIMIWA SHEIKH SÂLIH AS-SUHAYMI KUTOKA KWA SHEIKH ALI HASAN AL-HALABI (حفطهما الله)
AULIZWA MUHADDITH WA AL-MADÎNAH, AL-‘ALLÂMAH ‘ABDULMUHSIN AL-‘ABBÂD AL-BADR KUHUSIANA NA DA’WAH YA SALAFY NCHINI SYRIA
KUIPITIA UPYA FATWA YA LAJNA DHIDI YA SHEIKH ALI HASAN
JARH WAT-TA'DIL KATIKA ZAMA ZETU HIZI SHEIKH SAALIH AL-FAWZAAN
AHMAD BAZMUL AKOSOLEWA NA KITABU CHAKE
KUMFANYIA HALABI TABDI' - Sheikh Falaah Isma'il Mandikar
SHEIKH RABII AKOSEA KATIKA KUMBADDI' SHEIKH 'ALI AL-HALABI - Sheikh Abdul-Muhsin al-Abbad
SHEIKH 'ALI AL-HALABI AMJIBU RASLAN [Part 1]
SHEIKH 'ALI AL-HALABI AMJIBU RASLAN [Part 2]
SHEIKH MUHAMMAD BAZMUL AMKANYA NDUGUYE AHMAD BAZMUL DHIDI YA FITNA
SHEIKH SA'D AL-HUSSEIN AMPONGEZA SHEIKH 'ALI AL-HALABI
SHEIKH SAALIH AS-SUHAYMI AMZUNGUMZIA SHEIKH FALAAH ISMAIL MANDIKAAR
SHEIKH SALIM TWAWIL AFICHUA NJAMA ZA WENYE GHULUW

AQEEDAH

ITIKADI YA MUISLAMU - Shaikh Muhammad Jameel Zeeno

USOOL ATH-THALAATHAH 1 2 3 - Imaam Muhammad ibn AbdulWahhaab

KITAAB AT-TAWHEED - Imaam Muhmammad ibn AbdulWahhaab

KANUNI ZA IMANI YA AHLUS SUNNAH KUWAHUSU MASWAHABA - Shaikh 'Abdul-Muhsin bin Hamad Al-'Abbaad

'AQEEDATU AT-TWAHAAWIYYAH - Imaam Abu Ja'far at-Tahawee

KATIKA MATUNDA YA TAQWA (MIN THAMARAAT AT-TAQWA) - Imaam Muhammad ibn 'Uthaimeen

SHAHADA- MAANA YAKE NA SHARTI ZAKE - Shaykh Dr. Swaaleh as-Swaaleh

KUKIRI NA KUTAMKA SHAHADA - Shaykh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

NAWAAQIDHUL ISLAAM [MAMBO YENYE KUHARIBU UISLAMU] - Imaam Muhammad ibn Abdulwahhab , Imeshereheshwa na Al-Imaam Abdulazeez ibn Baaz & Shaykh Abdulazeez ar-Raajihi

USOOL US-SUNNAH [MISINGI YA SUNNAH] - Imaam Ahmad ibn Hanbal

MANHAJ

‎TUNAMUHUKUMU VIPI MTU KUWA NI SALAFI AU SI SALAFI? Sheikh 'Abdul-Maalik ar-Ramadhaani ‎‎(hafidhahullāh)‎

MANHAJ YA ISIS - Sheikh Mash-hur Hasan Āl Salmân (hafidhahullâh)

EWE MWANAFUNZI KATIKA ILIMU - JITAHADHARI USIJE UKAWA ABU SHIBR

HAADHIHI DA'WATUNA - HII NDIYO DA'WA YETU - Imaam Naasir-ud-Deen al-Albaanee

UBAINIFU WA MANHAJ YA SALAFI - Shaikh Saleem ibn Eid al-Hilaalee

MAREKEBISHO YA MAKOSA YA KI-HISTORIA KUHUSU UWAHABI

DA'WAH AS-SALAFIYYAH NI MWIBA WA KOO KWA KHAWAARIJ

KHAWAARIJ NA MURJI'AH HAWANA TAFAUTI
Sh. Abdul Malik ar-Ramadaani

SUNNAH

NI NANI ALIYEMTANGULIA IMÂM AL-ALBÂNI KUHUSU MAKATAZO YA KUFUNGA SIKU YA JUMAMOSI - Sheikh Mash-hur Hasan Āl Salmân (hafidhahullâh)

KUSHEREHEKEA MAULIDI YA MTUME - Imaam 'Abdul-Azeez ibn Baaz

MISEMO YA SALAF KUHUSU BID'AH NA WATU WAKE - Mashekhe tafauti

HATI YA URATHI NA WASIYA WA KI-ISLAMU

HIZBIYYAH

WAO WANAKOSOA NA KUPINGA TAHAZZUB NA HIZBIYYAH HALIYAKUWA WAO WENYEWE NDIWO MUTAHAZZIB

UPOTOFU KATIKA FAZAAIL A'MAAL CHA JAMA'AT AT-TABLIGH

IKHWAANUL MUSLIMIN (THE MUSLIM BROTHERHOOD)

HALI YA KILIMWENGU

ATHARI ZA MA'ASI - Imaam ibn 'Uthaimeen

MAANA YA SIYASA - Sheikh 'Ali Hassan al-Halabee

UKWELI KUMUHUSU USAMAH BIN LADEN - Ulamaa Tofauti

WANAWAKE

WAJIBU WA MKE KUMTWI'I MUMEWE - Shaikh Salih ibn Fawzaan al-Fawzaan

WAKEZE MTUME [Swallallaahu 'alayhi Wasallam] - Dr. Muhammad al-Jibaalee